طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت پربرگى به انگلیسی حالت پربرگى یعنی چه

حالت پربرگى

frondescence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها