طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت چیزى که مانند یا دسته پشم باشد به انگلیسی حالت چیزى که مانند یا دسته پشم باشد یعنی چه

حالت چیزى که مانند یا دسته پشم باشد

flocculence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها