طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حامل مجمر به انگلیسی حامل مجمر یعنی چه

حامل مجمر

thurifer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها