طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاکم عالیمقام به انگلیسی حاکم عالیمقام یعنی چه

حاکم عالیمقام

paramount

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها