طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاکم مطلق به انگلیسی حاکم مطلق یعنی چه

حاکم مطلق

autarchy
autarky
autocrat
despot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها