طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاکى از زمان گذشته به انگلیسی حاکى از زمان گذشته یعنی چه

حاکى از زمان گذشته

secondary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها