طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حداکثر یا حداقل تابع ریاضى به انگلیسی حداکثر یا حداقل تابع ریاضى یعنی چه

حداکثر یا حداقل تابع ریاضى

extremum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها