طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حذف کردن به انگلیسی حذف کردن یعنی چه

حذف کردن

dele
delete
elide
eliminate
expurgate
omit
pretermit
retrench

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها