طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حرف دیگرى را قطع کردن به انگلیسی حرف دیگرى را قطع کردن یعنی چه

حرف دیگرى را قطع کردن

interrupt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها