طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حرف عطفى که بظاهر پیوند مى دهد و در معنى جدا مى سازد به انگلیسی حرف عطفى که بظاهر پیوند مى دهد و در معنى جدا مى سازد یعنی چه

حرف عطفى که بظاهر پیوند مى دهد و در معنى جدا مى سازد

disjunctive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها