طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حرف گلویى به انگلیسی حرف گلویى یعنی چه

حرف گلویى

guttural

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها