طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حرکت از چپ براست نمایشگران هنگام آواز دسته جمعى به انگلیسی حرکت از چپ براست نمایشگران هنگام آواز دسته جمعى یعنی چه

حرکت از چپ براست نمایشگران هنگام آواز دسته جمعى

antistrophe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها