معنی و ترجمه کلمه حرکت توسط نیروى خود به انگلیسی حرکت توسط نیروى خود یعنی چه

حرکت توسط نیروى خود

self propulsion

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها