طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حرکت ذرات معلق مایع به وسیله نیروى برق به انگلیسی حرکت ذرات معلق مایع به وسیله نیروى برق یعنی چه

حرکت ذرات معلق مایع به وسیله نیروى برق

electrophoresis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها