طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حساب بولى به انگلیسی حساب بولى یعنی چه

حساب بولى

boolean calculus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها