طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حصبه عام به انگلیسی حصبه عام یعنی چه

حصبه عام

purpura

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها