طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حق تقدم پیدا کردن به انگلیسی حق تقدم پیدا کردن یعنی چه

حق تقدم پیدا کردن

preempt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها