معنی و ترجمه کلمه حق ویژه ارباب صاحب تیول به انگلیسی حق ویژه ارباب صاحب تیول یعنی چه

حق ویژه ارباب صاحب تیول

seigniorage
seignorage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها