معنی و ترجمه کلمه حلقه گل که به گردن مى اویزند به انگلیسی حلقه گل که به گردن مى اویزند یعنی چه

حلقه گل که به گردن مى اویزند

chaplet

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها