طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خائنانه به انگلیسی خائنانه یعنی چه

خائنانه

insidious
traitorous
treacherous
treasonable
treasonoius

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها