طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خائن در امر مذهبى به انگلیسی خائن در امر مذهبى یعنی چه

خائن در امر مذهبى

traditor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها