طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارج از تیر رس بودن به انگلیسی خارج از تیر رس بودن یعنی چه

خارج از تیر رس بودن

outrange

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها