طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارج از جهان مادى به انگلیسی خارج از جهان مادى یعنی چه

خارج از جهان مادى

superempirical
transcendent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها