طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارج از خط به انگلیسی خارج از خط یعنی چه

خارج از خط

off side

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها