معنی و ترجمه کلمه خارج از نزاکت به انگلیسی خارج از نزاکت یعنی چه

خارج از نزاکت

improper
ungracious


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها