طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارج شدن به انگلیسی خارج شدن یعنی چه

خارج شدن

egress
exit
issue
void

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها