طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارج به انگلیسی خارج یعنی چه

خارج

abroad
away
external
out

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها