طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارنوک تیز به انگلیسی خارنوک تیز یعنی چه

خارنوک تیز

prickle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها