طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خار آور به انگلیسی خار آور یعنی چه

خار آور

setigerous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها