معنی و ترجمه کلمه خار مانند به انگلیسی خار مانند یعنی چه

خار مانند

spicate
thorny

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها