طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خالصانه به انگلیسی خالصانه یعنی چه

خالصانه

candidly
heart whole
true

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها