طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خالص به انگلیسی خالص یعنی چه

خالص

absolute
downright
elemental
genuine
heartfelt
limpid
net
pure
sheer
simon pure
solid
spiritous
unadulterated
unalloyed
veridical
virginal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها