طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خالى از تبعیض به انگلیسی خالى از تبعیض یعنی چه

خالى از تبعیض

indiscriminate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها