طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خالى از لطف به انگلیسی خالى از لطف یعنی چه

خالى از لطف

prosaic
ungraceful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها