طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خال مخالى به انگلیسی خال مخالى یعنی چه

خال مخالى

spotted

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها