طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاموش کننده آتش به انگلیسی خاموش کننده آتش یعنی چه

خاموش کننده آتش

fire extinguisher

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها