طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خامى به انگلیسی خامى یعنی چه

خامى

crudity
inexperience
verdancy
verdure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها