طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خام دستى کردن به انگلیسی خام دستى کردن یعنی چه

خام دستى کردن

lubber

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها