طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خام دستى به انگلیسی خام دستى یعنی چه

خام دستى

bungle
foozle
gaucherie
inexperience
naivete
naivety

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها