طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خام به انگلیسی خام یعنی چه

خام

crude
half baked
impolite
inexperienced
naif
naive
raw
rude
simple
unrefined

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها