طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خانقاه راهبان به انگلیسی خانقاه راهبان یعنی چه

خانقاه راهبان

mninster
monastery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها