طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خانقاه به انگلیسی خانقاه یعنی چه

خانقاه

abbey
friary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها