طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خانمها به انگلیسی خانمها یعنی چه

خانمها

mesdames

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها