طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خانه کشیش بخش به انگلیسی خانه کشیش بخش یعنی چه

خانه کشیش بخش

rectory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها