طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاور گرایى به انگلیسی خاور گرایى یعنی چه

خاور گرایى

east
easting

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها