طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاکریز یاتپه شنى ساحل که باد آنها را جابجا مى کند به انگلیسی خاکریز یاتپه شنى ساحل که باد آنها را جابجا مى کند یعنی چه

خاکریز یاتپه شنى ساحل که باد آنها را جابجا مى کند

dune

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها