طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاکزى به انگلیسی خاکزى یعنی چه

خاکزى

terricolous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها