طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاکه تلخه که به عنوان داروى مسکن استعمال مى شود به انگلیسی خاکه تلخه که به عنوان داروى مسکن استعمال مى شود یعنی چه

خاکه تلخه که به عنوان داروى مسکن استعمال مى شود

lupulin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها