طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاک رس و شن که با گیاه پوسیده آمیخته باشد به انگلیسی خاک رس و شن که با گیاه پوسیده آمیخته باشد یعنی چه

خاک رس و شن که با گیاه پوسیده آمیخته باشد

loam

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها