طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاک زرگرى یا خاک معدن قابل استفاده به انگلیسی خاک زرگرى یا خاک معدن قابل استفاده یعنی چه

خاک زرگرى یا خاک معدن قابل استفاده

pay dirt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها